Revenue Management

Restaurangekonomi / Revenue Management

Rätt pris vid rätt tillfälle – Så optimerar du din omsättning!

Utbildningen för dig som vill kunna tillhandahålla rätt vara till rätt pris vid rätt tillfälle för att bli så lönsam som möjligt.

Efter kursen vet du hur du genom inköpsoptimering skapar ökad lönsamhet genom prissättning, menyval och bordsbokningsförfarande.

Delområden:

Utbildningens innehåll:

Kursen är en heldag. Kursintyg ingår.
Personalutbildningar restaurang

Sagt om utbildningen:

Är du intresserad av någon av våra utbildningar?