Affärsutveckling för besöksnäringen

När man driver ett företag är lönsamhet A och O

Att ha en tydlig riktning med strategiska mål för sin verksamhet är idag viktigare än någonsin. Att leda en verksamhet mot lönsamhet kräver affärsmässighet och affärsutveckling.

För dig som vill få bättre förståelse för hur ni kan öka er lönsamhet.

Här lär du dig hur du med enkla knep kan få bättre koll på din egen verksamhet och hur du med en långsiktig strategi kan ta er närmare era mål. Hur ni på sikt kan öka er lönsamhet och bli hållbara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vem skall gå kursen? Kanske du är krögare eller har en ledande befattning? Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att bättre förstå hur ni kan öka er lönsamhet och hur du kan skapa en tydlig strategi för företaget.

När man driver ett företag är lönsamhet A och O. Med en tydlig strategi blir målet lättare att nå.

Utbildningens innehåll:

Restaurangekonomi

Är du intresserad av någon av våra utbildningar?