Restaurangekonomi/ Revenue Management

Utbildningen för dig som vill kunna tillhandahålla rätt vara till rätt pris vid rätt tillfälle för att bli så lönsam som möjligt.

Efter kursen vet du hur du genom inköpsoptimering skapar ökad lönsamhet genom prissättning, menyval och bordsbokningsförfarande.

Rätt pris vid rätt tillfälle – Så optimerar du din omsättning!

DELOMRÅDEN
• Analys av menyer
• Branschens nyckeltal och metoder för ekonomisk styrning samt uppföljning
• Begrepp och definitioner som används inom branschen
• Ekonomiska strategier och prognos av efterfrågan
• Metoder för prissättning och prisoptimering
• Tolkningar och analys av statistik samt logiska slutledningar
• Branschanpassade lönsamhetsberäkningar med datorstöd
UTBILDNINGENS INNEHÅLL
• En mix av teori och praktiska övningar.
• Kunskap om hur du kan öka vinsten på försäljningen med hjälp av statistiska analyser av dina kunders köpbeteende.
• Underlag för en mer segmenterad prissättning.

Kursen är en heldag. Kursintyg ingår.

Några ord från kursdeltagare om vår Revenue Management-utbildning:

”Nyttig utbildning med lagom mix av siffror, tal och lekfullhet.”

”Väldigt givande! Mycket konkreta råd och tankar att ta med sig.”

”En bra utbildning med bra verktyg och tankesätt för framtiden.”